Graafinen suunnittelu:
Hanna Häkkä
etunimi.sukunimi@iki.fi

Tekninen toteutus:
Atkpalvelu P. Linna tmi

Sirkka Mäki-Lähde (Valokuvaamo Taikahetki)

Muu työkokemus

1999/2000 Interpersonaalinen viestintä -opintokokonaisuuden opettaja (sivutoimena) Espoon-Vantaan ammattikorkeakoulu, Kerava-instituutti

1998-2001 Asiakaspalvelu- ja myyntiviestintä (sivutoiminen tuntiopettaja), MJK-instituutti, Helsinki

Muu koulutus

2004 Työoikeuden aineopinnot, Helsingin yliopisto

2001-2002 Turun Yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen Osaamisen kehittäjäksi -valmennusohjelma

2000 Lisensoitu PAPI-arviointimenetelmän käyttäjäkoulutus PA Consulting Group, Helsinki

2000 Qualified user of MBTI STEP 1 Oxford Psychologists Press Limited

1997-1998 Aikuiskasvatuksen sivulaudatur-opintoja, 11 ov, Helsingin yliopisto

1995-1996 Sisäisten kehittäjien erikoistumisohjelmaan osallistuminen (SISKE), Hallinnon kehittämiskeskus, Helsinki

1987 Esimiestutkinto, Osuuspankkiopisto