Graafinen suunnittelu:
Hanna Häkkä
etunimi.sukunimi@iki.fi

Tekninen toteutus:
Atkpalvelu P. Linna tmi

Sirkka Mäki-Lähde (Valokuvaamo Taikahetki)

Esimiesviestintakoulutus

Esimiehen tavalla viestiä on suuri merkitys – ellei jopa ratkaiseva – työyhteisön toimintaan ja tuloksiin. Sanonta "esimies johtaa esimerkillään" sopii esimiehen viestintätaitoihin arjen johtamistilanteissa erityisen hyvin.

Jokainen esimies pystyy – niin halutessaan – hiomaan ja kehittämään esimiestyössä tarvittavia viestintätaitojaan.

Vuorovaikutteisen ja avoimen ilmapiirin aikaan saaminen ja yllä pitäminen edellyttää esimieheltä tietoisuutta omista viestintätaidoista ja niiden vaikutuksista työyhteisön toimintakykyyn ja ilmapiiriin.

Olen jo gradussani tutkinut erilaisten viestintätaitojen tärkeyttä, osaamista sekä kehittämishalukkuutta esimiesten omasta näkökulmasta katsottuna. Halukkuutta ja kiinnostusta esimiestyössä tarvittaviin viestintätaitoihin löytyy kosolti, kunhan vain tulee ryhdyttyä puheista tekoihin.

Räätälöidään siis yhteistyössä organisaationne tavoitteisiin ja toimintaan soveltuva esimiesviestinnän koulutus!

Esimerkkejä esimiesviestintakoulutuksien teemoista: