Graafinen suunnittelu:
Hanna Häkkä
etunimi.sukunimi@iki.fi

Tekninen toteutus:
Atkpalvelu P. Linna tmi

Sirkka Mäki-Lähde (Valokuvaamo Taikahetki)

Asiakaspalvelukoulutus

Onnistunut ja sujuva asiakaspalvelu on tärkeätä sekä asiakkaan että palvelua antavan organisaation näkökulmasta. Asiakkaiden odotukset vaihtelevat henkilön, tilanteen ja asian mukaan. Yhteistä kaikille on, että useimmat meistä haluavat tulla hyvin kohdelluiksi kaikissa asiakaspalvelutilanteissa.

Palvelua antavan organisaation näkökulmasta tyytyväiset asiakkaat ovat sitoutuneempia palveluiden käyttämiseen myös tulevaisuudessa ja heidän avullaan ”hyvä kello kuuluu kauas”. Toisaalta - yksittäinen epäonnistunut palvelukohtaaminen saattaa johtaa arvaamattomiin seurauksiin nykyisessä lukuisten mediakanavien maailmassa.

Kaikki asiakaspalvelukoulutukseni perustuvat koulutuksen tilaajan kanssa käytyyn suunnittelukeskusteluun. Toteutan aidosti räätälöityjä koulutuksia, joissa suunnitteluvaiheessa hyödynnetään asiakkaan jo olemassa olevia taustatietoja; esimerkiksi ulkoisia ja sisäisiä asiakastyytyväisyystutkimuksia ja/tai mysteryshoppaustuloksia. Lisäksi huomioin koulutuksen sisältöä määriteltäessä tilaajan asiakaspalvelustrategian ja käytössä olevat keskeiset palveluprosessit. Keskustelemme yhdessä koulutuksen tilaajan kanssa selkeät oppimistavoitteet kullekin asiakaspalvelukoulutukselle.

Lähestyn asiakaspalvelua viestinnän näkökulmasta – miten asiakaspalvelija voi toteuttaa jokaisessa asiakaskohtaamisessaan aitoa ja luontevaa vuorovaikutteista keskustelua, jonka avulla asiakkaan asia tulee mahdollisimman onnistuneesti hoidetuksi. Kun asiakkaalle jää palvelutilanteesta positiivinen tunne, se tietää yksityissektorilla useimmiten lisää tuottoja yritykselle ja julkissektorilla vähintäänkin asioiden sujuvaa etenemistä.

Esimerkkejä asiakaspalvelukoulutusten teemoista, lue lisää: