Graafinen suunnittelu:
Hanna Häkkä
etunimi.sukunimi@iki.fi

Tekninen toteutus:
Atkpalvelu P. Linna tmi

Sirkka Mäki-Lähde (Valokuvaamo Taikahetki)

Myyntiviestintäkoulutus

Parhaimmillaan myyntiviestintä tuo lisäarvoa sekä asiakkaalle että palvelua tuottavalle organisaatiolle. Myyntiviestinnän käytännön tilanteissa käydään luontevaa asiakaslähtöistä keskustelua, jonka lopputuloksena asiakas kokee saaneensa apua asiaan perehtyneeltä asiantuntijalta/myyjältä ja poistuu tilanteesta tyytyväisenä ja ymmärtää hankkimiensa palvelujen/tuotteiden positiivisen merkityksen itselleen ja/tai edustamalleen yhteisölle.

Esimerkkejä myyntiviestinnän koulutusteemoista: